Sinema ve Toplumsal Cinsiyet: Türk Sineması’nda Ev, Emek, Cinsiyet ve İktidar İlişkileri başlıklı kitap Nika Yayınevinden yayınlandı. Doç. Dr Gül Yaşartürk’ün yazdığı kitap 2010 sonrası Türk Sineması’nda toplumsal cinsiyet konusuna odaklanıyor.

Kitap Kuramsal Giriş: Feminist Film Kuramına Bakış adlı bölümde, feminist film kuramında kadının özne olma sorunundan, feminist kuramcıların büyük harfle yazdıkları Kadın miti ve buna karşın çoğul anlamlara sahip kadınlar ifadesinden, klasik yani ana akım sinemada kadın karakterlerin temsilinden ve kadınların sineması kavramından söz ediyor. Cinsiyet ve İktidar İlişkileri Hegemonik Erkeklik, Ön Plana Çıkarılmış Kadınlık ve Direniş başlıklı birinci bölümde; patriyarka kavramının kültür ve dille olan ilişkisi tarif edildikten sonra Pierre Bourdieu, Raewyn Connel, Deniz Kandiyoti, Sylvia Walby’e başvurularak  patriyarka ve hegemonik erkeklik açıklanıyor. Ceviz Ağacı (Faysal Sosyal-2020) ve Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu-2016) söz konusu teorik çerçevede ele alınıyor. Kadın Öznenin Kurulması Bakış, Ses ve Mekan Olarak Taşra başlıklı ikinci bölümde ise bakış kavramı Serpil Kırel, Mary Ann Doane, E. Ann Kaplan ve Anneke Smelik, ses kavramı Anette Khun ve Kaja Silverman, taşra kavramı Ayten Alkan, Ceren Lordoğlu, İlber Ortaylı, Şerif Mardin, Arzu Çur, Emek Çaylı Rahte, Tanıl Bora ve Nurdan Gürbilek’ten yararlanılarak açıklanıyor. Sibel (Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti -2018) bakış, İşe Yarar Bir Şey (Pelin Esmer- 2017) ses ve Kız Kardeşler (Emin Alper -2019) ise taşra kavramı temelinde ele alınıyor.

 

Kadın Emeği başlıklı üçüncü bölümde Türk sinemasındaki işçi kadın karakterlerden kısaca söz edildikten sonra, kadın emeği kavramı Maria Mies ve Veronika Bennholdt-Thomsen’e, ev içi karşılıksız emek ise Christine Delphy, Gülnur Acar Savran  ve Veronika Bennholdt-Thomsen’e başvurularak açıklanıyor. Zerre (Erdem Tepegöz-2013), Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı -2015) ve  Toz Bezi (Ahu Öztürk -2015) oluşturulan teorik çerçeve bağlamında inceleniyor. Babasız Evler: Anneler ve Kızları  başlıklı son bölüm ise Nancy Chodorow, Marianne Hirsch, Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, Luce Irıgaray, Carol Gıllıgan görüşlerinden yararlanarak anneliği ve anne kız ilişkisini ele alıyor. Zefir (Belma Baş- 2010), Köksüz (Deniz Akçay Katıksız- 2013), Anayurdu (Senem Tüzen -2015) ve Dirlik Düzenlik (Nesimi Yetik -2020) ise bu bölümün filmlerini oluşturuyor.

Ekler kısmında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Güçlü’nün doktora tez çalışması kapsamında kullanmak üzere Yaşartürk’le 2010 yılında yaptığı söyleşi ve Yaşartürk tarafından Erdem Tepegöz’le 2013 yılında yapılan söyleşiyi bulmak mümkün.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.