Özgür Yılmazkol

Sinemanın dünyadaki misyonu, etkisi ve yansımaları dikkate alındığında Türk Sinema’nın özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde ivme kazandığı görülecektir. Türk Sineması daha proje aşamasındayken aldığı ulusal ve uluslararası desteklerle farklı tür ve anlatı yapısına sahip filmlerin çekildiği bir süreci yaşar hale gelmiştir. Bu çalışmada 2000 ve sonrası Türk sineması on yıllık dönem; yönetmen, akım, anlatı, dil, oyuncu, biçim, senaryo, estetik ve tür bağlamında özellikle kültürel çalışmalar perspektifinden irdelenmiş, böylelikle söz konusu zaman diliminin ışığında Türk Sineması’nın genel profili çıkarılmaya çalışılmış

Okur Kitaplığı / 286 Syf.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.